Почетна


Сајт http://optimizacija.etf.rs/ посвећен је курсевима Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације и Елементи дискретне математике у телекомуникацијама. Циљ курса је да се у оквиру дела сложеност алгоритама формализује појам израчунавања помоћу рачунара, док се у делу одабране методе оптимизације уводе неке основне методе дискретне математике које имају примену у инжењерској пракси. За први сусрет са разматраним темама препоручујемо да погледате изабране студентске радове и литературу.

Предиспитне активности, које одређују 70% оцене, се реализују према афинитету студената. Полагање испита одређује 30% оцене. Предавања и вежбе ће држати професори др Бранко Малешевић, др Татјана Лутовац и др Ивана Јововић. Полагање испита обавиће се на крају курса у предроку и предвиђеним роковима.

Детаљније информације

ТЕРМИНИ ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ:
уторак од 17.15 часова до 19.00 часова, на МСТеамсу тим
Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације/Елементи дискретне математике у телекомуникацијама.

Код за приступ тиму је 5ltusbr.

Драги студенти,

Следећи двочас предмета Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације и Елементи дискретне математике у телекомуникацијама биће одржан у уторак, 18. маја, од 17:15, преко МС Теамса.

Тема овог двочаса биће: Сложеност алгоритама.

Тања Лутовац