ПочетнаСајт
http://optimizacija.etf.rs/ је посвећен практикуму Сложеност алгоритама и одабраним методама оптимизације. Циљ практикума је да се у оквиру дела сложеност алгоритама формализује појам израчунавања помоћу рачунара и у оквиру дела одабране методе оптимизације уведу неке основне методе дискретне математике које имају велику примену у инжењерској пракси. За први сусрет са разматраним темама овог практикума препоручујемо да погледате изабране презентације и литературу.

Предиспитне активности, које одређују 60% оцене, се реализују према афинитету студената. Полагање испита одређује 40% оцене. Предавања ће држати професор др Бранко Малешевић, а вежбе доцент др Ивана Јововић. Практикум ће се држати почев од уторка 27.02.2018. Полагање испита обавиће се на крају курса у предроку и предвиђеним роковима.

Детаљније информације

Предавања и вежбе практикума Елементи дискретне математике у Телекомуникацијама држаће се заједно са практикумом Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације.

ТЕРМИНИ ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ:
уторак, учионица 311, 12-14