СЛОЖЕНОСТ АЛГОРИТАМА


Садржај и материјали који прате овај део курса:

  1. Формализација појма алгоритма.

  2. Тјурингова машина.

  3. Рекурзивне функције.

  4. Сложеност алгоритама из математике и примена.

  5. Сложеност алгоритама одабраних метода оптимизације и рачунарске имплементације.