ЛитератураД. Цветковић, С. Симић:
Одабрана поглавља из дискретне математике
Академска мисао, Београд, 2004.


Д. Тошић , М. Јовановић, Б. Малешевић:
Испитни задаци из математике IV
Београд 2002.


Д. Цветковић:
Комбинаторна теорија матрица са применама у електротехници, хемији и физици
Београд 2011.