Одабране методе оптимизацијеСадржај и материјали који прате овај део курса:

  1. Инверзне матрице.

  2. Псеудоинверзне матрице.

  3. Метода најмањих квадрата.

    Линеарна регресија.

  4. Основне методе линеарног програмирања.

  5. Симплекс метода.